НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Николина Димитрова

На 02.06.2020 г. от 14:00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои второто, заключително заседание на Научно жури по провеждане на процедурата за публична защита на дисертационен труд на тема: „Биомеханична структура на спортно-техническото майсторство в джудо“ за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ в професионално направление 7.6. Спорт от доц. Николина Георгиева Димитрова-Недкова, доктор.


Научно жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-340/11.03.2020 г.

 

Вътрешни членове:

1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн – Председател на журито

2. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн

3. Проф. Росица Стефанова Църова, доктор

    Резервен член: проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор

 

Външни  членове:

1. Проф. Анжелина Георгиева Янева, доктор

2. Проф. Петър Дончев Бонов, дн

3. Проф. Галина Петрова Дякова, доктор

4. Проф. д-р Мария Василева Тотева, дн

    Резервен член: доц. Емил Живков Прокопов, доктор

 Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева

 Рецензенти:
- Проф. Татяна Станчева Янчева, дн
- Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн
- Проф. Анжелина Георгиева Янева, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share