НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Кампанията за набиране и обработка на документи за стипендиите се удължава до 15.04.2020 г.

Съгласно заповед 367/17.03.2020 Кампанията за набиране и обработка на документи за стипендиите се удължава до 15.04 2020 г.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share