НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА и РУО София-регион проведоха обучение по „Адаптирана физическа активност и спорт в училище“

Национална спортна академия “Васил Левски”, Центърът за Следдипломна квалификация в Академията и Регионалното управление по образование София-регион проведоха обучение за учители по физическо възпитание на тема: “Адаптирана физическа активност и спорт в училище”.

Теоретичните и практически занимания бяха водени от доц. Стефка Джобова, гл. ас. Величка Александрова и ас. Ивелина Кирилова – преподаватели от сектор АФАС. Лекционните занимания преминаха в дискусии, в които бяха обсъдени предизвикателствата пред приобщаването в българската общообразователна сиситема и включването на учениците с увреждания в часовете по физическо възпитание.

Голям интерес предизвикаха практическите занимания, в които учителите се запознаха с атрактивни игри и форми на адаптирани упражнения. В рамките на обучението се проведе и мащабна кандидатстудентска кампания.  Преставени бяха всички програми, като особен интерес предизвикаха магистърските програми по специалност АФАС.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share