Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"

»злезе втори брой на Journal of Applied Sports Sciences за 2019 г.

”важаеми автори,

”важаеми колеги,

»маме удоволствието да ви съобщим, че втори€т брой на списанието Journal of Applied Sports Sciences излезе на 19 декември 2019г.

ћоже да откриете електронното издание на списанието на сайта http://journal.nsa.bg/

¬сички абонати на списанието ще могат да получат втори€т брой за 2019 от ста€ 505 на Ќ—ј Д¬асил ЋевскиУ през първите работни дни на новата 2020 година.

»мате възможност да се абонирате за книжната верси€ на списанието (два годишни бро€), които ще бъдат издадени през 2020 година, като общата стойността на абонамента е 40.00 лева. јбонаментът може да бъде заплатен на касата на Ќ—ј Д¬асил ЋевскиУ или на следната банкова сметка на Ќ—ј: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01  
јко желаете да извършите банково плащане, мол€ да въведете следната информаци€ за основание за плащането:
јбонамент за 2020  година —писание Дѕриложни науки в спортаУ и името на лицето, за което се извършва плащането.

јко желаете да получите списанието си по пощата или чрез куриер, мол€ свържете се с нас на електронната ни поща journal@nsa.bg, за да ви запознаем с допълнителните такси за куриерски услуги.

ћоже да подавате ръкописите си в сайта на списанието, като се регистрирате в системата ScholarOne Manuscripts или на следни€т линк: https://mc04.manuscriptcentral.com/jasportssciences

    ¬сички новини


—подели във Facebook Twitter Share