НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Интересно за завършващите студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ по специалност „Учител по ФВС“

"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

-        Обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;
-        Двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;
-        Менторска подкрепа от опитен професионалист;
-        Сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава)
-        Финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2020 г.);
-        Развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;
-        Осъществяване на летен проект или стаж между двете години;
-        Достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата;
-        Достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
-        Подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата.

Краен срок за приемане на кандидатури - 10.02.2020 г. 

Информация може да получите в „Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“, ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

 

 

 

13.12.2019 г.

 

 

 

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share