НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Попълване на Декларация за данъчно облекчение за деца

Уважаеми колеги, във връзка с  ползването на данъчното облекчение за деца за 2019г., моля всички родители които нямат допълнителни доходи да подадат  декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ, в срок до 31.12.2019г. Необходими са следните документи: копие от акт за раждане на детето и ако има следните документи-копия: бракоразводно дело, ТЕЛК  или смъртен акт. За  информация и подаване на декларации в стая 206 – счетоводство заплати или тел.245.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share