НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ОБЯВА ЗА РАБОТА В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Отдел „Капитално строителство“ на НСА „Васил Левски“ търси

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Отговорности, присъщи за длъжността:
Осъществяване ежедневен контрол на качеството, технологията на изпълняваните СМР и влаганите материали;
- Приемане от изпълнителите извършената работа по количество и качество в договорените срокове;
- Преглеждане на проектни решения и координиране процеса на проектиране;
- Изготвяне прогнозни количествено-стойностни сметки;

Изисквания:
Висше строително образование;
- Предишен опит в областта на строителството;
- Познаване на действащата нормативна уредба в областта на строителството;
- Опит в подготовката и/или проверката на количествено-стойностни сметки;
- Познания в изготвяне на строителната документация – чертежи, актове и протоколи по Наредба 3/2003г.;
- Умения за работа с MS Office и Auto CAD;
- Умения за планиране на задачите;
- Лоялност и отговорност;

Какво предлагаме:
- Трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
- Фиксирано твърдо възнаграждение;
- Работа в екип от квалифицирани специалисти;
- Работно време от понеделник до петък от 8 до 16,30 часа;

За връзка – инж. Ивайло Филипов, тел. 0896 776608

Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share