НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

ОБЯВА

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Национален музей „Васил Левски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и фондация „Васил Левски“ обявяват международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“.

Инициативата е под Патронажа на министъра на културата Боил Банов и има за цел да привлече най-широки слоеве от българската академична младеж и в България, и по света към личността и идеите на Васил Левски.

 Информация и условия на конкурса:

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share