НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10206760 Картинка 11670817 Картинка 3820947 Картинка 4354611 Картинка 10475187 Картинка 2813760 Картинка 6545152 Картинка 7815092 Картинка 9326360 Картинка 7550841

Тримесечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №1/2019 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат в събота и неделя.

            За допълнителна информация и записване – телефон: 02/40 14 238 – ЦСДК.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share