НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8494693 Картинка 1067406 Картинка 7872666 Картинка 7498808 Картинка 3687509 Картинка 5383691 Картинка 2703354 Картинка 7304298 Картинка 1281218 Картинка 2926432

Промени в Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА

Актуализирания Правилник вижте ТУК

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share