НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Преподавател в НСА участва в международен семинар за споделяне на опит при възстановяване на зависими чрез шахматни практики

Преподавателят в Национална спортна академия и психолог – гл. ас. Радислав Атанасов, д-р взе участие в семинар на тема „Нервно-когнитивно възстановяване на зависими пациенти, основано върху шахматни практики“, който се проведе в медицинския факултет в Манхайм – съставна част от академичните структури на Хайделбергския университет.

Водещи на събитието бяха Хуан Монтеро и Кармен Гайтан от Екстрамадура (Испания), които споделиха 9-годишния си опит в терапевтичните общности, а участници бяха още психолози и терапевти от Германия, Испания и Полша.

Освен психолози и практиканти в демонстрациите участват и пациенти с когнитивни смущения, явили се като доброволци на семинара и нямащи елементарна представа за шаха. В някои от упражненията участниците преодоляват разсейващи фактори, посредством активизиране на краткосрочната памет, а в други са налага да достигат с някоя шахматна фигура определени полета на дъската, като целта е да не стъпват на обозначените с червени мини върху тях. Идеята на всички практически занимания бе да се достига до основната цел чрез възприятие, внимание, памет, логическо мислене, разпознаване на модели от визуално-пространствен характер и други шахматни практики.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share