НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Осигурен е достъп до модул „Цитирания“ за преподаватели на НСА

Осигурен е вече достъп до модул „Цитирания“ на сайта на Национална спортна академия, като до него се достига чрез раздел Академична библиотека, секция Полезни линкове.

Данните от модула могат да се използват само от преподаватели на НСА.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share