НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Стипендия за обучение в Корея


Посолството на Република Корея обявява конкурс за една стипендия, отпусната от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български гражданин в корейски университет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” от учебен семестър пролет/лято 2020 година (включваща едно-годишен езиков курс). Срокът за кандидатстване е 4 октомври. Всички документи за кандидатстването ще намерите тук:

http://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/brd/m_7797/view.do?seq=760981&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share