НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

В рамките на обучение „Мениджмънт на спортни събития“ ректорът на НСА се срещна с Гордана Николич – ректор на хърватския университет ПАР

По време на проведеното в НСА обучение „Мениджмънт на спортни събития“ по проект PASSPORT, ректорът проф. Пенчо Гешев, проведе работна среща с колежката си от хърватския частен университет ПАР – Гордана Николич. Двамата обсъдиха досегашния опит на своите институции в реализация на програмата за двойна кариера на спортисти и бъдещите възможности за обмен на кадри.

Основна тема на разговорите бе как качествено да се подпомага и насърчава доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите, чрез осведомяване на заинтересуваните общности, относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера и образование.

На срещата присъстваха още проф. Николай Изов, зам.-ректор по учебната работа, проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по научната и международна дейност и Варице Менце – спортен администратор с над 40-годишен опит в организацията на спортни събития и лектор на събитието в НСА.

Обучението „Мениджмънт на спортни събития“ е важен модул от европейския проект PASSPORT ( Project for Academy Sport Support), като партньор от българска страна е Асоциацията за развитие на българския спорт с председател Йоана Дочевска.

Целта на проекта е да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучението им в сферата на спортния мениджмънт, а по този начин да се подобри и тяхното професионално развитие.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share