НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Представители на НСА участваха във First International Autism Meeting

 

Професор Незабравка Генчева и докторантката Несрин Шукри, към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“, взеха участие в конгреса First International Autism Meeting, проведен в гръцкия град Александруполис.

Организатори на събитието са Autism Medical Institute и World Autism Organization.

Голям интерес предизвика презентацията на постерите на представителите на НСА, а след приключване на конгреса проф. Генчева получи официална покана за членство в  Scientific Advisory Board към  Autism Medical Institute. В борда са включени представители на 16 държави от целия свят.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share