НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Излезе Том 1 на Годишника на Национална спортна академия „Васил Левски“


Излезе от печат Годишникът на Национална спортна академия „Васил Левски“. В първият том са включени докладите с пълни текстове на провелите се в първото полугодие научни конференции. Годишникът ще излиза два пъти в годината. Може да откриете изданието в библиотеката на НСА.

     Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share