НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с БФ по Баскетбол организират 18-месечна треньорска специализация

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с БФ по Баскетбол организират 18-месечна треньорска специализация. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по баскетбол“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да са практикували баскетбол и да имат състезателен опит. Кандидатите със средно образование, освен горното изискване, трябва да са навършили 28 години.

Заявление се подава по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК (http://nsa.bg/bg/page,1191). Крайният срок е 24.09.2019 г. При попълване на заявлението, моля в последната му секция да се изпише вида на специализацията (курса) – „Баскетбол“ и в едно изречение да се допълни на какво ниво, кога и към кой клуб кандидатът е практикувал баскетбол.

При сформиране на необходимата група след този срок всеки ще бъде информиран за условията на обучението и за неговото начало.

За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК
или 0898 658 330 – доц. Георги Брестнички, доктор.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share