НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ПОКАНА за заседание на Академичния съвет на 27 август 2019

На 27.08.2019 г. (вторник) от 13.15 ч.. в Заседателната зала на НСА „Васил Левски“ ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :
1.      Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от програмната акредитация на професионално направление 7.5 „Здравни грижи“.

2.      Приемане на решение за обявяване прием за учебната 2019/2020 година по магистърска програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“ в професионално направление 7.6 „Спорт“.

3.      Обявяване на конкурси.


Забележка:    Материалите по т. 1 се намират в кабинета на Ректора  при г-жа Н. Чалъкова.

 

 

    Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share