НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за доцент - Христо Цанков Стоянов, Ивайло Лазаринов Лазаров (на 27 август 2019)

На 27.08.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в методичния кабинет на катедра «Лека атлетика» в ЗСС, НСА «В. Левски», Студентски град, ще се състои второто, заключително заседание на научното жури по провеждане на процедурата за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – бягане на средни и дълги разстояния, лека атлетика за деца), за нуждите на катедра «Лека атлетика», с кандидати: Христо Цанков Стоянов, доктор и гл.ас. Ивайло Лазаринов Лазаров, доктор.

Научно журисъгласно Заповеди на Ректора ЗП-808/17.05.2019 г., ЗП-955/12.06.209 г. и Докладна записка СЛ-2413/25.06.2019 г:

Вътрешни членове:

1.    Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн - Председател (становище)

2.    Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн (становище)

3.    Проф. Апостол Николов Славчев, доктор (становище)

4.    Доц. Юлиан Богданов Карабиберов, доктор (рецензент)

Резервен  член: проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Външни членове:

1.    Проф. Петър Дончев Бонов, дн (рецензент)

2.    Проф. Петър Александров Банков, доктор (становище)

3.    Проф. Малчо Стоянов Малчев, дн (становище)

Секретар на научното жури: Димитринка Александрова Шолева

Материалите на кандидатите вижте ТУК

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share