НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Успешно завърши кампанията за кандидатстване в НСА

На 7 юли (неделя) приключи кампанията по прием на документи за кандидатстване в редовна форма на обучение в Национална спортна академия „Васил Левски“ за учебната 2019/2020, като данните сочат по-висок процент на подадени заявления в сравнение с предходната година.

По традиция най-много са кандидатите за специалностите „Кинезитерапия“ и „Спортен мениджмънт“, а от видовете спорт най-желани са „Футбол“, „Баскетбол“, „Фитнес“и „Бокс“.

От подадените заявления за прием в НСА прави впечатление, че се увеличава броя на желаещите да се обучават в специалност „Физическо възпитание“ с професионална квалификация „Учител по физическо възпитание“.

Първокурсници от учебната 2019–2020 г. ще бъдат 21 олимпийски, световни и европейски медалисти.

И през тази кампания се запазва тенденцията за кандидатстване на по-малко жени спрямо броя при мъжете.

На 10 юли 2019 г. (сряда) на интернет-страницата на НСА ще бъде публикуван график за записване на новоприетите студенти и необходимите им документи.

При необходимост от информация - тел. 02/4014206, в периода 8-13 юли 2019 г. от 10,00 ч. до 14,00 ч.       

    Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share