НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Валентин Панайотов

Официална защита на дисертационен труд на тема:  „Мета анализ и метарегресионен анализ на ефектите от терапии за редуциране на телесната маса при хора с наднормено тегло и затлъстяване” за придобиване на научната степен “Доктор на науките”, професионално направление 7.6. Спорт от доц. Валентин Панайотов, доктор.

Официалната защита ще се състои на 26.06.2019 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1.      Проф. Красимир Лазаров Петков, дн

2.      Проф. Стефан Георгиев Стойков, дн

3.      Доц. Нели Янкова Симова, доктор

Резерва: доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор

Външни членове 

1.      Проф. д-р Мария Василева Тотева, дн

2.      Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

3.      Проф. Петър Дончев Бонов, дн

4.      Доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор

Резерва: проф. Петър Александров Банков, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК
   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share