НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Первин Демирджи

На 19.06.19 г. (сряда) от 14.00 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А-3 , ще се състои публична защита на дисертационен труд на ПЕРВИН ТОПТАШ ДЕМИРДЖИ на тема „ Влияние на заниманията по физическо възпитание и спорт върху физическата дееспособност на деца със специални образователни потребности “ за придобиване на образователна и научна степен  „Доктор” по докторска програма „Теория и методология на спортната наука“, професионално направление 7.6 „Спорт”.

Научен ръководител: проф. Росица Църова – доктор
Рецензенти:
1. Проф. Василка Христова, доктор
2. Проф. Малчо Малчев, дпн

Научно жури:

Вътрешни членове:

1.      проф. Димитър Петров Михайлов, доктор – НСА

2.      проф. Василка Христова Серафимова, доктор – НСА

Външни членове:

1.      проф. Малчо Стоянов Малчев, дпн – ШУ, пенсионер

2.      доц. Боряна Георгиева Туманова, доктор – СУ

3.      доц. Милена Милкова Лазарова-Пеева, доктор, ТУ

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share