НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Въвеждащо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризъм

На основание Заповед № ЗП-847/27.05.2019г. на Ректора на НСА "Васил Левски" - На 18.06.2019г. в 11.30 часа в зала Аула Максима А1 ще се проведе въвеждащо обучение по чл. 101, ал. 11 от Закон за мерките срещу изпирането на пари  за запознаване с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризъм, актовете по прилагането им и за разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти, както и за предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансиране на тероризъм.

На обучението задължително присъстват всички преподаватели и служители на НСА „В. Левски“.


   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share