НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Представители на НСА „В. Левски“ участваха в 19-тия Световен конгрес на WCPT

В периода от 10-13.05.2019 г., в Женева (Швейцария) сe проведе 19-ият Световен конгрес на Световната конфедерация по физиотерапия – WCPT (www.wcpt.org).

Форумът е считан за най-важното събитие на цялата физиотерапевтична общност. Той е най-голямата среща на физиотерапевтите от целия свят, които имат възможност да дискутират различни проблеми, да споделят знания и опит и да предложат решения, свързани с областта, в която работят. Научната програма на конгреса представя най-доброто в тази област и покрива ключови теми в широк спектър от заболявания, в изпълнение на мисията за подобряване на здравето и качеството на живот на хората.

В конгреса участва авторски колектив от катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ в състав: доц. д-р Антоанета Димитрова, Жасмина Колева – редовен докторант, проф. Даниела Любенова, доц. Кристин Григорова-Петрова и доц. Милена Николова, с тема: "The impact of physical therapy on functional status in patients after transcatheter aortic valve implantation". Темата бе представена пред комисия в рамките на двучасова постерна сесия, свързана с рехабилитацията при кардиологични заболявания.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share