НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

„Агресията в училище и противодействието й чрез физическото възпитание и спорта“ -Регионален педагогически семинар, Ботевград

На 8 май 2019 г. в Ботевград се проведе семинар за учители по физическо възпитание от София област, в рамките на споразумението за сътрудничество между Регионалното управление по образование София-регион и Национална спортна академия „Васил Левски“. Домакин на проявата бе Професионална гимназия по техника и мениждмънт - Ботевград, която от една година се ръководи от  г-н Иван Николов, възпитаник на ВИФ (сега НСА) и бивш експерт по физическо възпитание в РУО. Подготовката и организацията на форума бе дело на старши експерта по физическо възпитание и спорт към РУО София-регион  г-жа Ани Спасова.

В семинара участваха общо 37 учители от училищата в Априлово, Ботевград, Видраре, Врачеш, Горна Малина, Джурово, Елин Пелин, Етрополе, Литаково, Новачене,Скравена, Трудовец.

Форумът бе открит от Иван Николов, който обоснова актуалността на избрания проблем на семинара и представи усилията на ръководената от него гимназия за ускорено осъществяване на образователните реформи в съвременните условия.

Приветствие към всички участници поднесе ръководителят на РУО София област г-жа Росица Иванова, която изрази своята подкрепа към усилията на учителите по физическо възпитание да работят за издигане авторитета на училището и цялостното възпитание на младото поколение. Тя посочи главните акценти на съвременната образователна политика, насочена към увеличаване грижите и механизмите за пълноценна педагогическа работа с учениците и насочване на образованието към реалните потребности на обществото в областта на икономиката и издигане нравственото възпитание на младежта.

Водещ лектор на семинара бе проф. Лозан Митев, председател на Общото събрание на Национална спортна академия „Васил Левски“ и директор на Националната олимпийска академия на БОК. Той представи широк спектър от анализи за тенденциите и формите на разпространение на насилието и агресията сред младите хора в съвременното общество. Посочени бяха основните  фактори, водещи до формирането на обществена среда, в която насилието да се разпространява сред младите хора. Очертани бяха и основните проблеми и противоречия в работата на учителите, които определят необходимостта от цялостна стратегия и устойчив модел на педагогически подход за преодоляване на това негативно явление в българското училище.

Проф. Митев изтъкна необходимостта от изграждане на самостоятелни училищни политики, ангажиране и солидаризиране на целия педагогически колегуим в училищата за координирана педагогическа работа. Той акцентира върху необходимостта от връщане към основните принципи на Възрожденската педагогика – поставянето на възпитанието и възпитателната работа за изграждане на нравствени ценности в личността на ученика. В тази връзка бе подчертано значението на Олимпийските ценности като най-благоприятен положителен механизъм за противопоставяне на насилието и възпитание в хуманизъм чрез спорта  и  физическото възпитание. Лекторът обърна внимание на необходимостта от изменения на законодателството и правилниците в областта на просветата, които сега поставят учителя в крайно неблагоприятно положение като педагог.

Особено внимание бе обърнато и на продължаващите тенденции на недобронамерено отношение и подценяване на педагогическата дейност от родителите и отделни обществени кръгове, което ерозира социалната култура и образованието като част от него.

На семинара бяха издигнати и идеи за интензифициране на обмяната на опит между учители и училища в борбата срещу насилието и насърчаване на положителните резултати в тази насока.

НСА, съвместно с просветните институции и БОК ще продължават тази нова насока на съвместна работа, насочена към заздравяване на връзките между централните институции и спортните педагози, които провеждат на дело физическото възпитание на младите хора в нашата страна.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share