НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Среща на спортни организации относно уменията и компетенциите на заетите в сектор "Спорт"

Среща на спортни организации относно уменията и компетенциите на заетите в сектор „Спорт"

Национална спортна академия е национален координатор по проекта за изграждане на Секторен алианс на уменията в сектор „Спорт“. В проекта бяха извършени няколко проучвания относно уменията и компетенциите на заетите в различни професии в сектора. На предстоящата среща ще бъдат обсъдени резултатите от тези проучвания и ще бъде прецизирана информацията, която ще бъде включена в националния доклад.

Каним всички, които имат интерес и биха искали да вземат участие в дискусията по темата, независимо от профила на организацията, която представляват - спортни училища, спортни клубове, федерации, частни компании в сферата на спортните услуги, общински и държавни организации свързани със спорта, да заповядат на 19 април от 11:00 часа в Заседателната зала на НСА “Васил Левски” (ет. 3).

Участниците в срещата ще имат възможността да се запознаят с проекта и проведените до момента проучвания, да споделят своите виждания за състоянието и бъдещето на сектор “Спорт”, и да научат какви са следващите стъпки по завършването на проекта и как той ще повлияе върху развитието на спорта у нас.

За допълнителна информация:

Координатор за проекта от НСА - доц. Иван Славчев, д-р

Кабинет 233, Катедра „Мениджмънт и история на спорта”

islavchev@nsa.bg

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share