НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конференция на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал"

Уважаеми колеги,

с голямо удоволствие Ви каним да вземете участие в Научната конференция, организирана от катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал”.

Конференцията ще се проведе на 17 май 2019 г. в зала А4 в НСА „Васил Левски”. Предмет на обсъждане ще бъде проблемът за оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол и хандбал.

Конференцията е отворена за специалисти, свързани с тези спортове, както и за такива от други сродни области на физическата култура (експерти, учители, треньори, студенти и т.н.).

Пленарната сесия за студенти ще се проведе на 16 май 2019 г. А3 от 13 ч.

Срокът за заявки е до 10 май 2019 . Подробностите може да видите в прикачения файл.

Регистрацията за Конференцията е на 17.05. 2019 г. от 10.30 ч. в 118 стая.

Таксата за участие може да бъде заплатена и по банков път до 17.05.2018 г.

по сметка (за лева и за евро е една сметка):

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

Забележка: За „основание на плащане“ се пише Научна Конференция на „БВХ“.

Очакваме вашите заявки!

Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал".

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share