НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3990801 Картинка 7547328 Картинка 5739179 Картинка 8198103 Картинка 5596585 Картинка 11420461 Картинка 11697105 Картинка 8334324 Картинка 4033488 Картинка 1495234

КУРС ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

В периода 22-24 март 2019 г. в НСА „В. Левски“ ще се проведе тридневен курс на тема: „Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците“ (код 19.08). Курсът е предназначен за учители по физическо възпитание и спортна подготовка за придобиване на 2 квалификационни кредита съгласно Наредба №12/01.09.2016 г. Желаещите е необходимо да подадат заявление чрез линка по-долу в срок до 18.03.2019 г. В деня за започване (22 март, петък, 13:00 ч., зала А5 в НСА „В. Левски“) те трябва да представят ксерокопие на дипломата си за висше образование с приложението към нея, да заплатят обучителна такса в размер на 60 лв. и да носят спортен екип (анцунг и маратонки) Плащането става в касата на НСА чрез ПОС устройство (с карта), като се посочва кода на обучението и имената.

Когато таксата се заплаща от училище е необходимо това да стане най-късно до 18.03.2019 г. по следната банкова сметка:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

В основанието задължително се посочва кода на курса (19.08) и имената на лицето, в чиято полза се извършва то.

Удостоверение за придобити 2 квалификационни кредита получават само реално участвалите в курса. Допълнителна информация можете да получите на тел. 02 4014238 – Център за следдипломна квалификация и 0893396459 – гл. ас. Наталия Стоянова, д-р.

 

Можете да се запишете за курса: ТУК

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share