НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КУРС ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

В периода 22-24 март 2019 г. в НСА „В. Левски“ ще се проведе тридневен курс на тема: „Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците“ (код 19.08). Курсът е предназначен за учители по физическо възпитание и спортна подготовка за придобиване на 2 квалификационни кредита съгласно Наредба №12/01.09.2016 г. Желаещите е необходимо да подадат заявление чрез линка по-долу в срок до 18.03.2019 г. В деня за започване (22 март, петък, 13:00 ч., зала А5 в НСА „В. Левски“) те трябва да представят ксерокопие на дипломата си за висше образование с приложението към нея, да заплатят обучителна такса в размер на 60 лв. и да носят спортен екип (анцунг и маратонки) Плащането става в касата на НСА чрез ПОС устройство (с карта), като се посочва кода на обучението и имената.

Когато таксата се заплаща от училище е необходимо това да стане най-късно до 18.03.2019 г. по следната банкова сметка:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

В основанието задължително се посочва кода на курса (19.08) и имената на лицето, в чиято полза се извършва то.

Удостоверение за придобити 2 квалификационни кредита получават само реално участвалите в курса. Допълнителна информация можете да получите на тел. 02 4014238 – Център за следдипломна квалификация и 0893396459 – гл. ас. Наталия Стоянова, д-р.

 

Можете да се запишете за курса: ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share