НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Международна Фондация търси да назначи към екипа си силно мотивирани хора на позицията „Сътрудник директно фондонабиране“.

Международна Фондация търси да назначи към екипа си силно мотивирани хора на позицията „Сътрудник директно фондонабиране“.

1.      Профил на кандидата:

·         Ангажираност с мисията на Фондацията;

·         Желание за развитие и придобиване на нови знания и умения в сферата на директното фондонабиране;

·         Отлични комуникативни умения;

·         Стремеж към постигане на заложените цели и желание за по-високи постижения;

·         Проактивно и отговорно отношение към поставените задачи;

·         Гъвкава и креативна личност с позитивна нагласа към работата;

·         Умения за работа в екип;

·         Представителен външен вид, добра дикция, позитивно отношение, чувство за хумор;

·         Желание за дългосрочни трудови взаимоотношения с организацията.

·         Предишен професионален опит в сферата на промоции, маркетинг, директни продажби и обслужване на клиенти е преимущество.

 

2.      Основни задължения:

·         Участва в целогодишна инициатива за привличане на месечни дарители (БЛАГОДЕТЕЛИ) на Фондацията чрез директна комуникация (Face-to-Face);

·         Познава отлично дейността на Фондацията в България и я представя пред потенциални дарители;

·         Допринася за утвърждаване на добрия имидж на организацията в страната;

·         Работи в екип на различни публични места в гр. София –  открити локации, търговски и бизнес центрове, разнообразни събития;

·         Работи на смени по зададен график и стриктно спазва работното време;

·         Постига заложените индивидуални месечни цели;

·         Предоставя дневен отчет за изпълнените задължения и резултати;

·         Следва зададените инструкции и процедури от Фондацията и се придържа към етичния кодекс на програмата „Шампиони за децата“.

 

3.      Фондацията предлага:

·         Работа с кауза във водещата международна организация за закрила на правата на децата;

·         Възможност да се включиш в глобалния екип на Фондацията и да бъдеш част от положителната промяна за всяко дете в България и по света;

·         Гъвкаво работно време (пет смени от по 4 часа на седмица от понеделник до неделя) на разнообразни локации в града;

·         Атрактивно твърдо възнаграждение плюс бонуси при постигнати резултати;

·         Вдъхновяваща възможност за допълнителен доход;

·         Безплатно обучение в сферата на фондонабиране и комуникация с дарители;

·         Участие в надграждащи обучения за развитие на лидерски и презентационни умения;

·         Работа с млад и амбициозен екип в приятелска атмосфера;

·         Възможност за кариерно развитие при успешно представяне.

 

Срок за кандидатстване: 24.02.2019 г.

 

Информация и координати може да получите в „Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“,   ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

 

07.02.2019 г.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share