НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курс за обучение на учителите по физическо възпитание и спорт на тема: „БЕЙЗБОЛЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ“

ТЕМАТИЧЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Започват записванията за обучение на учителите по физическо възпитание и спорт на тема: „БЕЙЗБОЛЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ“ (код 19.05), който ще се проведе на 8, 9 и 10 февруари 2019 г. в зала А3 на НСА „Васил Левски“.

Ръководител на курса: гл. ас. Людмил Тренев, доктор

В обучението ще бъдат изяснени:

ü Особеностите на играта бейзбол;

ü Техниката на бейзболната игра;

ü Методиката на начално обучение при начинаещи в образователната система;

ü Възможностите за прилагане на различните форми на спорта БЕЙЗБОЛ (бейзбол, софтбол, тибол и бейзбол-5) в образователната система на Република България.

Заниманията включват теория и практика. Необходимо е участниците да носят спортен екип.

Тематичният курс предоставя възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие е в размер на 60 лв. и трябва да се заплати в деня на започване (08 февруари, петък от 13.00 часа в зала А3), в касата на Академията само чрез ПОС устройство (с карта).

ЗАПИСВАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА ГРУПАТА.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена и КОДА на курса 19.05)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОД (19.05) на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането.

ВНИМАНИЕ: Крайният срок за заплащане по БАНКОВ ПЪТ е: 01.02.2019г.

За контакти: гл. ас. Людмил Тренев, доктор; тел: 0887 42 27 95

Можете да се запишете за курса: ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share