НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5800456 Картинка 4358385 Картинка 3438577 Картинка 6353406 Картинка 5882772 Картинка 1757461 Картинка 3012930 Картинка 4425639 Картинка 1420166 Картинка 3520611

Курс за обучение на учителите по физическо възпитание и спорт на тема: „БЕЙЗБОЛЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ“

ТЕМАТИЧЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Започват записванията за обучение на учителите по физическо възпитание и спорт на тема: „БЕЙЗБОЛЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ“ (код 19.05), който ще се проведе на 8, 9 и 10 февруари 2019 г. в зала А3 на НСА „Васил Левски“.

Ръководител на курса: гл. ас. Людмил Тренев, доктор

В обучението ще бъдат изяснени:

ü Особеностите на играта бейзбол;

ü Техниката на бейзболната игра;

ü Методиката на начално обучение при начинаещи в образователната система;

ü Възможностите за прилагане на различните форми на спорта БЕЙЗБОЛ (бейзбол, софтбол, тибол и бейзбол-5) в образователната система на Република България.

Заниманията включват теория и практика. Необходимо е участниците да носят спортен екип.

Тематичният курс предоставя възможност за придобиването на 2 квалификационни кредита. Таксата за участие е в размер на 60 лв. и трябва да се заплати в деня на започване (08 февруари, петък от 13.00 часа в зала А3), в касата на Академията само чрез ПОС устройство (с карта).

ЗАПИСВАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА ГРУПАТА.

За тези, които желаят да заплатят таксата по банков път, сметката на НСА „Васил Левски“ е:

НСА „Васил Левски“

Банка: БНБ

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

(Упоменават се трите имена и КОДА на курса 19.05)

Когато таксата се заплаща от училище изрично в основанието за плащане трябва да се запише КОД (19.05) на курса и трите имена на обучаемото лице, в чиято полза се извършва плащането.

ВНИМАНИЕ: Крайният срок за заплащане по БАНКОВ ПЪТ е: 01.02.2019г.

За контакти: гл. ас. Людмил Тренев, доктор; тел: 0887 42 27 95

Можете да се запишете за курса: ТУК

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share