НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Участие на преподаватели от Катедра „Лека атлетика“ в Международна научна конференция в Белград

На 12 Декември 2018 г. (Сряда) се проведе Международна конференция организирана по повод 80-та годишнина на Факултета по спорт и физическо възпитание към Белградския университет (The Faculty of Sport and Physical Education of the University of Belgrade).

Членове на Катедра „Лека атлетика“, след поименна покана от страна на факултета, взеха участие в конференцията. Под ръководството на проф. Стефан Стойков, дн, участие в конференцията взеха още гл. ас. Григор Гутев, доц. Пламен Нягин, ас. Ива Димова и ас. Петър Пеев. На конференцията успешно бяха представени шест доклада.

На декана на факултета проф. Саша Яковлевич, д-р (Full Prof. Saša Jakovljević, Ph.D) от името на Ректора на НСА проф. Пенчо Гешев бе връчен почетен плакет във връзка с кръглата годишнина.

Информация: Проф. Стефан Стойков, дн – Ръководител Катедра „Лека атлетика“

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share