НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конференция на катедра ТАО

 

Катедра „ Туризъм, алпинизъм, ориентиране

ПОКАНА

За научна конференция

„Туризъм, алпинизъм, ориентиране”

09 ноември 2018 г. София

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каним да участвате в традиционната научна конференция, организирана от катедра „ Туризъм, алпинизъм, ориентиране, която ще се проведе на 09.11.2018 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на НСА.

В конференцията могат да участват преподаватели, научни работници, специалисти в съответните направления, докторанти, магистри и бакалаври.

Тематиката на конференцията не се ограничава с определени подтеми и включва целият диапазон от дейности в областта на планинарството, алпинизма, ориентирането, зимните спортни дисциплини, тренировъчен процес, спортна анимация в туризма и др.

Заявка за участие

Съдържание: Име, фамилия, научна степен и звание (длъжност), телефон , e-mail, заглавие на доклада, тематично направление и форма на представяне – доклад или постер.

Заявките за участие се изпращат до 30.10.2018 г. на е-mail: taoiski@abv.bg

Такса правоучастие: преподаватели и гости – 20.00 лв. , студенти – безплатно.
Таксата за правоучастие осигурява: програма за конференцията, отпечаване на докладите, кафе-пауза.
Заплащане на такса правоучастие - в касата на НСА. 

Регистрация: 09 ноември 2018 г. 9.30-10.00 ч. в кабинет 410, НСА "В.Левски".
При регистрацията всеки участник предава своя доклад на хартиен и магнитен носител. В рамките на конференцията участниците могат да представят своите доклади устно или на постер. Времето за представянето на докладите да бъде 6-8 минути. За онагледяване може да се използва мултимедия.

Представяне

Докладите трябва да отговаря на следните изисквания:

-максимален обем – 5 стандартни страници.

-Формат на хартиения носител – А4; -Полета – горе, долу, ляво – 2 см, дясно – 1.4-

-заглавие – Font- times new roman; size – 12 pt; Font style bold; Effect All Caps; Paragraph: Alignment Centered.

-имена на авторите – на разстояние под заглавието в разгърнат вид, т.е. пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име.

Font- times new roman; size – 12 pt; Font style bold italic; effect Caps and Small; Paragraph Alignment Centered. -ключови думи: Font- times new roman; size – 12 pt; Font style bold italic; effect Caps and Small; Paragraph Alignment Justified. Основен текст - Font- times new roman; size – 12 pt; Font style Regular Paragraph: First Line 1 cm Line Spacing at least 12 pt, Alignment Justified.

Литературата се посочва в края на доклада. Изписва се съгласно стандарта за библиографско описание.

Номерацията на страниците се нанася с молив в долния ляв ъгъл. На гърба на последната страница се посочват трите имена на автора и адрес за кореспонденция.

За отпечатването на доклада е нужно резюме на английски език, което добавете след библиографското описание.

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share