НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

В НСА се проведе обучение във връзка с Регламента за защита на личните данни

Във връзка с влезлия в сила Регламент 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, на 2 и 3 октомври в Национална спортна академия се проведе обучение.

В него участваха преподаватели и служителите, работещи в НСА „Васил Левски“. Целта на обучението е да разясни новите промени в областта на защитата на лични данни, за да бъде приведена дейността на НСА „В.Левски“ в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016.

 

 

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share