НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Ермек Насиев

Официална защита на дисертационния труд на Ермек Насиев Кадырбекович на тема Изспользование технических действий национальной борьбы казах куреси в борьбе дзюдо“, за придобиване на научната степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“, професионално направление 7.6. Спорт. ще се състои на 02.10.2018 г. от 14:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури

Вътрешни членове:

1. доц. Николай Никифоров Станчев, доктор – председател, рецензент

2. проф. Татяна Станчева Янчева, дн

Резервен член доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор

Външни членове:

1. проф. Петър Велев Киров, доктор - резензент

2. проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

3. доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – Софийски университет

Резервен член проф. Димитър Танев Кайков, дн

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share