НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Йозгур Алкая

Официална защита на дисертационния труд на Йозгур Зафер Алкая на тема „Влиянието на народните танци върху социализацията на студентите в Република Турция“, за придобиване на научната степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“, професионално направление 7.6. Спорт. ще се състои на 03.10.2018 г. от 14:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Вътрешни членове:

проф. Кирил Георгиев Андонов, дн

доц. Бисер Петров Григоров, доктор

Резервен член доц. Георги Иванов Сергиев, доктор

Външни членове:

проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

проф. Димитър Танев Кайков, дн

проф. Кирил Захариев Костов, дн – ЮЗУ, Благоевград

Резервен член проф. Юлия Мутафова-Заберска, доктор

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

    Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share