НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Невенка Пановска

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Специализирана SPA & Wellness система в естетичната дерматология при луксозния туризъм”, с научен ръководител проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор за придобиване на образователната и научна степен “Доктор”, професионално направление 7.5. Здравни грижи, докторска програма „Уелнес – промоция на здравето” от д-р Невенка Пановска.

Официалната защита ще се състои на 25.09.2018 г. от 15.30 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор

2. доц. д-р Диана Минчева Стефанова, доктор

Резервен член: доц. д-р Богдана Любомирова Илинова, доктор

Външни членове:

1. проф.д-р Мария Василева Тотева, дн

2. проф. Николай Петров Бояджиев, дн

3. доц. д-р Ганчо Драгомиров Матеев, доктор

Резервен член: проф. Доротеа Георгиева Стефанова, дн

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share