НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурс за професор - Гюрка Ганчева

На 03.10.2018 г. от 13:00 часа в методичния кабинет по гимнастика ще се проведе научното жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 7.6. Спорт, специалност Спорт (художествена гимнастика) за нуждите на катедра „Гимнастика“ с кандидат доц. Гюрка Ганчева Димитрова, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share