НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Сабит Абилдабеков

На 03.07.2018 г. от 14.30 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“,Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Сабит Акимбаевич Абилдабеков на тема: „ Региональньiе аспектьi физического развития казахстанских школьников с учетом морфометрических показателей ” (Регионални аспекти на физическото развитие на казахстанските ученици с отчет на морфометрическите показатели) за придобиване на образователната и научна степен “Доктор в професионално направление 7.6 Спорт, докторска програма – Теория и методология на спортната наука.

Научен ръководител: доц. Владимир Чернев, доктор

Рецензенти: доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор, проф. д-р Мария Василева Тотева, дн

Състав на научното жури:
Вътрешни членове
:

1. доц. Недялка Иванова Маврудиева, доктор

2. доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор

Резерва: доц. Александър Александров Шопов, доктор

Външни членове:

3. проф. д-р Мария Василева Тотева, дн - пенсионер

4. доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Климент Охридски“

5. доц. Паскал Паскалев Паскалев, доктор – пенсионер

Резерва: доц. Стайко Цонев Цонев, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share