НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Нови възможности за експертно сътрудничество между МТ и НСА

Инициираната от министър Николина Ангелкова открита лекция в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА), очерта нови възможности за експертно сътрудничество между НСА и Министерството на туризма (МТ).

Събитието се проведе на 8 юни с участието на студенти от магистърските програми по уелнес, СПА култура и спортна анимация на НСА, които се запознаха с туристическите политики на МТ в областта на уелнес и СПА туризма. Презентацията представи Мая Никовска, началник отдел „Регулиране на туристическите дейности“ от Главна дирекция „Туристически политики“ на МТ.

„Министерството на туризма е потребител на кадри, подготвени от Национална спортна академия, така че доброто сътрудничество между двете институции е особено важно“, подчерта зам.-ректорът по научната и международна дейност проф. Татяна Янчева в приветствието си към участниците. „Такива инициативи са изключително необходими, за да очертаем перспективите и да открием успешните начини да адаптираме програмите на НСА към изискванията на пазара“, допълни проф. Янчева.

От името на министър Ангелкова, Мая Никовска благодари на ректора проф. Пенчо Гешев и Академичното ръководство на НСА за поканата и доброто партньорство, което тя определи като изключително градивно.

Свободното движение на хора, дигитализацията, все по-осезаемата конкуренция са тенденции с огромно влияние в световната икономика и глобалния туризъм, очерта ситуацията Мая Никовска. В презентацията си тя подчерта, че българските политики се базират на комплексен подход при разработването на туристическите дестинации, като се търси съчетаването на различните типове туризъм – културно-исторически, балнео и СПА, винен и т.н.

Проучванията ясно посочват необходимостта от кадри за уелнес и СПА индустрията. Очаква се броят на заетите в нея да достигне почти милион през 2020 г. в Европа.

България ще бъде подготвена за този ръст, тъй като Национална спортна академия обучава кадри вече 11 години и към момента може да се похвали с шест акредитирани с висока оценка програми в магистърска и докторска степен. „Това постижение отрежда лидерско място на НСА в образованието по рекреативен и нишов туризъм в България и Европа“, заяви ръководителят на магистърските програми на НСА по уелнес и СПА доц. Бистра Димитрова.

Доц. Димитрова представи обхвата на теоретическата, технологична, практическа и научна подготовка в програмите на НСА, аргументирайки високата квалификация на специалистите, които придобиват интердисциплинарни знания, умения и специализирана научна подготовка по проблемите на съвременните SPA въздействия. Подготвя се акредитиране и на бакалавърска програма за уелнес консултант, съобщи доц. Димитрова.

Презентациите провокираха дискусия, а изразените мнения обобщи проф. Йордан Йорданов, преподавател в магистърските програми на НСА и Лесотехническия университет, който отправи препоръка към всички министерства и институции, имащи отношение към проблематиката, да обединят своите усилия, за да се ускори привличането на инвестиции в България, защото страната ни има уникални природни дадености и огромен потенциал.

В края на събитието доц. Димитрова връчи сертификати за почетен лектор и посланик по Уелнес и СПА култура на Мая Никовска и министър Николина Ангелкова. Още по време на първия си мандат министър Ангелкова бе медиатор между НСА „В. Левски“ и Световната организация по туризъм. Това доведе до изпращането на писмо за подкрепа до ректора проф. Пенчо Гешев, подписано лично от генералния секретар г-н Талеб Рафай, за участието на Академията в проект по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“. Благодарение на това ползотворно сътрудничество между НСА и Министерството на туризма, беше постигнат исторически успех за българската наука чрез европейски проект „Наследство БГ“. Чрез този проект България ще бъде първата страна на Балканите и в Европа, която ще изгради и оборудва „Център за върхови научни постижения по рекреативна индустрия и нишов туризъм“.

Утре, 9 юни (събота) от 15:30 ч. в НСА ще се проведе и открита лекция на вицепрезидента на Global Wellness Institute – проф. Тери Стивънс на тема „Актуални тенденции в Wellness индустрията, Wellness дестинациите и спортен туризъм“.

Паралелно ще бъде проведена от магистрите и докторантите по Wellness култура, на живо и онлайн българската кампания за отбелязване на Световния ден на здравословния начин на живот (Global Wellness Day’2018), която ще тече през целия ден в две специализирани Фейсбук страници: Global Water Health и тази за Wellness Instructor.

На 10 юни (неделя) в парк-хотел Витоша (в Студентски град) ще се състои международна конференция за представяне съдържанието на новата европейска професия „Wellness Instructor“, която се включва към акредитираните програми на НСА „В. Левски“ по Wellness култура в направление 7.6 Спорт и 7.5 Здравни грижи, за да се завърши пълния образователен вертикал от 8-ми клас на средното образование до ОНС „Доктор“ по Wellness култура.

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share