НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Таркан Хавадар

На 19.06.2018 г. от 15.30 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ТАРКАН ХАВАДАР на тема: „Влияние на системната физическа активност и спортни мероприятия върху нивата на гняв и агресия при младежи и девойки, склонни към агресия” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ .

Научен ръководител: проф. Даниела Дашева, дн

Рецензенти: проф. Росица Стефанова Църова, доктор

проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

1. проф. Росица Стефанова Църова, доктор

2. проф. Димитър Петров Михайлов, доктор - председател

Резервен член е доц. Михаил Любомиров Михайлов, доктор.

Външни членове:

1. проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор

2. доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор

3. доц. Петър Боянов Дойчев, доктор

Резерва: доц. Михаил Петров Галов, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share