НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2018-2019 г.

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

· Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);

· Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2017-2018 година;

· Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

                                             
RMUSP, RHSP

· Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 15 май 2018 година.

· Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25 юли 2018. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 1 юни 2018 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

· Да заявяват открито ромския си произход;

· Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2018-2019 година;

· Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;

· Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2018-2019 година са налични тук: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните населени места:

- гр. Пазарджик - 16 април, от 13,00 ч., с подкрепата на Сдружение „Бъдеще“

- гр. Сопот – 19 април, от 11,00 ч., с подкрепата на Институт „Отворено общество“

- гр. Тетевен – 23 април, от 13,30 ч., с подкрепата на ПроНет медия

- гр. Търговище – 24 април, с подкрепата на Регионално управление по образованието - Търговище

- гр. София – 27 април, Ден на отворените врати (за всички желаещи да получат подробна информация на място), офис на Институт „Отворено общество“, гр. София, ул. Солунска 56

 

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов

Национален Координатор за България

Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария

orlin.orlinov@romaeducationfund.org

http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”

София 1000, ул. “Солунска” 56

тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34

Факс: 02/951 63 48

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share