НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Академичен обмен с Великобритания по програма Еразъм

В периода 09.04.2018 – 13.04.2019 се осъществи академичен обмен между НСА „Васил Левски“ и Спортната академия на Кардиф – CardiffMet University, School of Sport.

По покана на зам.-ректора по международната дейност на CardiffMet University - проф. Алън Хардман , гл. ас. Боряна Ангелова-Игова, преподавател по Философия на спорта в НСА „Васил Левски“ беше гост преподавател в Кардиф и изнесе 8 лекции пред студенти и преподаватели в областта на Философията на спорта.

Обменът се осъществи с помощта на проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по научната и международната дейност на НСА и на Александра Генчева, главен координатор по програма Еразъм. НСА „Васил Левски“ има сключени договори за обмен със Спортната академия на Крадиф, както и с още много други университети. Всяка година на обмен по програма Еразъм могат да ходят преподаватели и студенти от НСА „Васил Левски“. За повече информация вижте тук: http://nsa-erasmus.com/

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share