НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Срещи на проф. Лозан Митев с регионални партньори

В изпълнение на политиката на Национална спортна академия „Васил Левски“ за развитие на стратегически партньорства проф. Лозан Митев, председател на Националната олимпийска академия на БОК и председател на Общото събрание на НСА, се срещна с представители на общинската администрация, педагози и спортни специалисти в няколко града.

Работните срещи се проведоха в Етрополе, Троян, Шумен, Разград, Варна, Бургас, Хасково и Димитровград.

Посещението в Етрополе бе координирано със съдействието на г-н Иван Николов, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО София-регион. На срещата с кмета на града ген. Димитър Димитров - възпитаник на НСА, бяха обсъдени състоянието на спорта в града и развитието на най-популярните за общината спортове - борбата, футбола и волейбола.

Срещата в Троян бе организирана в Културно-информационния център на града с участието на учителите по физическо възпитание. Сред обсъдените въпроси са демографските проблеми, проблемите на материалната база, неудачната практика общообразователни учители да преподават физическо възпитание в начален курс на обучение и др.

В Шумен бяха осъществени разговори с преподаватели в УСШ и треньори – възпитаници на ВИФ/НСА, а в Димитровград - с Волейболния клуб и с представителя на Дружеството на учителите по физическо възпитание в града Александър Дафинов.

В рамките на програмата в Разград, Варна, Бургас и Хасково бяха посетени спортните училища.

Благодарение на активното съдействие на учителите по физическо възпитание и спорт в Бургас, се проведоха срещи с ученици и педагози от езиковите гимназии на града.

Кампанията за партньорство е насочена към развитие на сътрудничеството и съвместните дейности между НСА, общинските структури и спортните специалисти чрез представяне на възможностите, които Академията предлага за обучение и повишаване на квалификацията, разработване на съвместни програми и методическа помощ.

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share