НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Александър Часлав Алексовски

ЗащДата на публичната защита: 23.02.2018г. 13.00 часа, зала “Бекенбауер” бл. 70 в НСА “Васил Левски”, Студентски град

Тема: Оптимизиране и ефективност на прецизността в методиката на обучение при 12-14 годишни тенисисти“

Професионално направление 7.6 Спорт, Теория и методика на спортната тренировка /включително МЛФ/

Научен ръководител: доц. Цветанка Захариева,доктор

Вътрешни членове:
1. Доц.Галина Очева, доктор, НСА „Васил Левски“, Председател
2. Проф. Лъчезар Димитров, доктор, Рецензент - НСА „Васил Левски“,
Резервен член доц. Мартин Шишков, доктор

Външни членове:
1.доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор- Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София , Рецензент
2. Проф. Петър Банков, доктор
3. Доц. Стайко Цонев, доктор
Резервен член: доц. Георги Игнатов, доктор СУ

Технически секретар: Кристин Николова Кръстева

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share