НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Пробен достъп до списанията Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Уважаеми колеги,


От 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. Български информационен консорциум
организира временен пробен достъп до списанията Central and Eastern European Online Library (CEEOL) за 34 институции в страната.

Достъпът се осъществява чрез IP мрежата на НСА от адрес: http://www.ceeol.com/ .

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание или е от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1837 заглавия списания, като българските са 118."
   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share