НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Научното списание Journal of Applied Sports Sciences е вече реферирано и индексирано

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че научното списание Journal of Applied Sports Sciences е вече реферирано и индексирано в следните бази данни:

  • Scientific Indexing Services (SIS)
  • eLibrary.ru
  • Index Copernicus International

Списанието е включено и в Списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в бази данни с научна информация, публикуван в рубриката "За учените" на сайта на НАЦИД. http://nacid.bg/bg/scientists/

Очакваме списанието да бъде добавено и в други научни бази данни и да продължи да се развива и да следва модерните тенденции на съвременната наука. Редакторският колектив ще продължава да работи по изграждане на престижа на списанието, който да доказва, че Национална спортна академия „Васил Левски“ продължава да бъде фактор в спортната наука!

Ще очакваме вашите научни публикации в списанието в срок 19.04.2018г!

За допълнителни въпроси и съдействие относно публикуването на статии може да се свържете с ас. Милена Кулева, доктор на електронна поща journal@nsa.bg или на телефон 02/4014 (325).

Гл. редактор
Проф. Татяна Янчева, дн

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share