НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Сашо Чанев

На 30.01.18 г. (вторник) от 15.30 ч. в зала А3 на Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационен труд на САШО ГЕОРГИЕВ ЧАНЕВ на тема „Възрастови особености в развитието на специфичната работоспособност на подрастващи хандбалисти” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” по професионално направление 7.6. Спорт по научната специалност “Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физическа култура)” .
Научен ръководител: проф. Росица Църова – доктор
Рецензенти:
1. Проф. Давид Велчев Давидов, дн
2. Доц. Илия Александров Върбанов, доктор, Национална спортна академия „Васил Левски” – катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал”

Научно жури:
Вътрешни членове на журито:
1. Проф. Димитър Петров Михайлов, доктор – председател на журито
2. Доц. Илия Александров Върбанов, доктор
Външни членове на журито:
1. Проф. Стоян Иванов Иванов, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. Проф. Давид Велчев Давидов, дн
3. Доц. Никола Кръстев Георгиев

Материалите на кандидата вижте ТУК


 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share