НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Възможност за ЛЯТНА РАБОТА за редовни студенти в Германия 2018

Филиал “Студентски труд” към ДБТ “Изток” на Агенцията по заетостта, набира документи на желаещи студенти за лятна ваканционна заетост в Германия 2018 г. по силата на междуправителствена спогодба.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са на възраст от 18 до 35 години;
  • Да са студенти редовно обучение;
  • Да не са последен курс на семестриално обучение;
  • Да имат основни познания по немски език (най-малко 3 години занимания по езика);
  • Да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия; 
  • Да притежават средства за финансиране заминаването си за Германия.

Необходими документи:

·         Заявление на български език  - свободен текст, в което декларирате, че сте изучавали немски език най-малко три години и сте свободни от други ангажименти по време на официално обявената от НСА лятна ваканция (задължително се посочват начална и крайна дата), както и че притежавате необходимите средства за финансиране на заминаването си до Германия;

·         Уверение от НСА - данните за курса и семестъра на следване да са посочени с римски цифри и изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение. Уверението трябва да послужи пред Филиал „Студентски труд”;

·         Получаване и попълване на оригинални немски формуляри се получават в деня на подаване на българските документи. Формулярите мога да се изтеглят и от страницата на  Филиал “Студентски труд”:  http://www.fst.bg.

Документи се подават лично до 20.01.2018 г.  във Филиал "Студентски труд" - София с адрес: Студентски град, бл. 5 - сградата на Община "Студентска", ет. 1, стая 102, тел. 02/868 75 64. 

Информация може да получите и в „Кариерен център“ към НСА, ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share