НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Бистра Димитрова

На 19.12.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на НСА «Васил Левски» Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Синхронно плуване – иновация в управлението на педагогическия процес“ за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание“ с кандидат доц. БИСТРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, доктор.

СЪСТАВ НА НАУЧНОТО ЖУРИ съгласно Заповед ЗП-1829/23.10.2017 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“:

Вътрешни членове:

Проф. Пенчо Георгиев Гешев, доктор

Доц. Боянка Илиева Пенева, ДН

Доц. Каролина Георгиева Лазарова, доктор

Резервен член: Проф. Стефан Георгиев Стойков, ДН

Външни членове:

1. Проф.Малчо Стоянов Малчев, ДН

2. Проф.Йонко Тодоров Йонов, доктор

3. Проф. Петър Александров Банков, доктор

4. Доц. Бисерка Ставрева Серафимова, доктор

Резервен член: Проф. Димитър Танев Кайков, ДН

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. Каролина Георгиева Лазарова, доктор

РЕЦЕНЗЕНТИ:

- Доц. Боянка Илиева Пенева, ДН – от вътрешните членове на Научното жури

- Проф. Йонко Тодоров Йонов, доктор – от външните членове на Научното жури

- Проф. Малчо Стоянов Малчев, ДН – от външните членове на Научното жури

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share