НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Важно за авторите, публикували в изданията на Конгреса

Уважаеми колеги,

Във връзка с отчитане на научната дейност през Портала за научна и проектна дейност на НСА, бихме искали да ви информираме, че вече е налична информацията, която трябва да се допълни за отчетените от вас публикации в системата.

Издание: Book of Abstracts of the International Congress “Applied Sports Sciences”, 1-2 December 2017, Sofia, extra issue of Journal of Applied Sports Sciences.

Издател: NSA Press

ISSN (Print): 2534-9597 ISSN (Online): 2535-0145 extra issue

Издание: Proceeding book of the International Congress “Applied Sports Sciences”, 1-2 December 2017, Sofia

Издател: NSA Press

ISBN (Print): 978-954-718-489-3, ISBN (Online): 978-954-718-490-9

За допълнителни въпроси може да задавате на вътрешен телефон 325 или в стая 505.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share